top of page

El projecte "Turisme KM.0 als barris de Sant Andreu" és una iniciativa cultural i d'Economia Social i Solidària (ESS) que té com a objectiu dissenyar itineraris culturals per a conèixer els barris de Sant Andreu, a Barcelona, a través de les Arts Visuals, Arts Sonores i Urban Tactics.

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb centres educatius i equipaments comunitaris, i es basa en el co-disseny d’itineraris participats amb la comunitat local. A través d'aquesta cocreació, el projecte busca contribuir a la recuperació i reapropiació del Parc fluvial del Besòs.

El projecte promou el turisme de proximitat responsable i la preservació del patrimoni local, amb una perspectiva mediambiental. Així mateix, el projecte busca posar en valor l'eix fluvial del Besòs com a motor de reactivació socioeconòmica dels barris, fomentant la dinamització dels negocis locals a través d'un turisme que diem de Km0 que, podria ser una versió 6.0 de la figura de "el diumenger"? Amb l'alumnat i el professorat de l'ESO de l'Escola Ramon Llull del districte, busquem maneres de conèixer i gaudir aquests espais, compartir coneixements, visions, i contribuir a dinamitzar el barri de Trinitat Vella amb les seves habitants. 

La voluntat d’incloure a la ciutadania en el procés d’elaboració de la proposta turística, així com considerar-la el públic a qui anirà dirigida, és una peça clau dins de la proposta de transformació turística de la ciutat. Actualment, Barcelona, té un problema de turistificació i la seva economia es basa en un turisme internacional que genera múltiples externalitats negatives. A la vegada, però, no té cap política pública en turisme dirigida a la població local. Hem de tenir la capacitat de decréixer de forma justa a la vegada que garantim una transició cap a un model socioeconòmic i ambiental més sostenible. Una de les fórmules pot ser generant una oferta turística de proximitat dirigida a la població de Barcelona, sobretot a aquelles persones més vulnerabilitzades.

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona

Les entitats que hem dissenyat aquest projecte som empreses socials responsables i tenim com a objectiu principal generar un impacte social o mediambiental positiu, alhora que busquem la sostenibilitat financera. Promovem la ciutadania activa, el sentit d'iniciativa dels joves i l'emprenedoria juvenil, ja que fomentem la participació i la presa de decisions col·lectives. 

 

Aquest projecte és fruit de l’associació de 4 entitats: 

AMB QUI COL·LABOREM

Per dur a terme el projecte, s'utilitzen metodologies de Ciència Ciutadana i es basa en una lògica d'ACTS (Art, Ciència,

Tecnologia i Societat), amb la finalitat de promoure la innovació, la creativitat i la sostenibilitat. 

 

Si vols saber-ne més, llegeix l’article que ens va fer la Carla Izcara per a la revista Alba Sud. 

https://www.albasud.org/blog/ca/1644/turismo-km-0-en-el-rio-besos 

[ METODOLOGIA ]

Video: La seva primera edició va ser un pilot l’any 2021 a Fabra i Coats: Fàbrica de Creació (Barcelona)  con el apoyo de Oficina de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

bottom of page