top of page
  • Writer's pictureDuae Collective

BASE Ò A Fabra i Coats: Fàbrica de Creació

Updated: Feb 18

Què implica

Treballarem al coworking de projectes culturals, on coneixerem altres projectes afins al nostre per així teixir xarxes i generar nous continguts. Des d’aquí i juntament amb la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Sant Andreu, teixirem xarxes amb el territori i més enllà d’ell.
Què desenvoluparem com a residents

Desenvoluparem projectes culturals en la línia de l’economia social i solidària, des del territori i creant i fent crèixer les xarxes. Projectes com a Mater Art Community, amb el programa de residència mater Art 23 per a la fàbrica de creació. O com projectes educatius amb valors ecosocials a través de tècniques de l’art contemporani per a fomentar el pensament crític, entre altres.


A arromangar-nos i a treballar!


14 views0 comments
bottom of page